Le kit Kosmos se compose de:

  • Kosmos Green Smoke
  • Kosmos Green
  • Kosmos Violet
  • Kosmos Pink
  • Kosmos Silver
  • Kosmos Turquoise

Kit Kosmos

23,40 €Prix
Hors TVA
  •